Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Sykepleierløftet

Nasjonens anatomi er truet

Sykepleiermangelen har store negative konsekvenser for hele samfunnet; næringsliv, utdanning, kulturliv, og muligheten til å bo i hele landet. Nå må de politiske partiene ta ansvar.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Ny regjering – nye muligheter

Et nytt storting og en ny regjering gir nye muligheter til politisk gjennomslag. Det vil Norsk Sykepleierforbund arbeide for å utnytte, både ved å påvirke regjeringspartiene og den nye opposisjonen. Vi jobber tverrpolitisk, opp mot alle partier.

Les dette og flere innlegg