Ansettelse og oppsigelse

Hvordan kreve høyere lønn?

Her er en samling tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn.

Forvaltningslovforskriften

Når det gjelder rettigheter til dokumentinnsyn og opplysninger for de som er parter (søkere) på stillinger i virksomheter som er omfattet av forvaltningsloven (staten, kommuner), viser vi til vedlagte link til forvaltningslovforskriften, kap. 5, §§ 14-19

Se lenke til >> forvaltningslovforskriften