Ansettelse og oppsigelse

Forvaltningslovforskriften

Når det gjelder rettigheter til dokumentinnsyn og opplysninger for de som er parter (søkere) på stillinger i virksomheter som er omfattet av forvaltningsloven (staten, kommuner), viser vi til vedlagte link til forvaltningslovforskriften, kap. 5, §§ 14-19

Se lenke til >> forvaltningslovforskriften

Huskeliste i oppsigelses- og avskjedssaker

Har arbeidsgiver meddelt oppsigelse eller avskjed bør den tillitsvalgte normalt fremsette krav om forhandlinger. Dette må skje innen to uker etter at oppsigelsen/ avskjeden er gitt. Når tillitsvalgte bistår medlemmer i oppsigelsessaker bør følgende punkter følges: