Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Norsk Sykepleierforbund jobber kontinuerlig for å sikre medlemmene best mulig arbeidsvilkår, til pasientenes beste. Det handler blant annet om arbeidsmiljø, arbeidstid og omstilling.