Intensivsykepleiere Vestfold

  • Avatar

   Ann-Helen Kværne

   Leder i styret

  • Avatar

   Kjersti Forbech Henriksen

   Medlem

  • Avatar

   Anita Sørsdal

   Varamedlem

  • Avatar

   Kristin Gaugstad

   Varamedlem

  • Avatar

   Inger Lie

   Kasserer

  • Avatar

   Susanne Olesen

   Sekretær