Intensivsykepleiere Møre og Romsdal

 • Ingen planlagte aktiviteter...
  • Avatar

   Kristin Flem Velle

   Leder i styret

  • Avatar

   Ragnhild J. Korshamn

   Nestleder

  • Avatar

   Ann-Kristin Haaheim Kavli

   Medlem

  • Avatar

   Siv Myklebust

   Medlem

  • Avatar

   Stine Sagli

   Medlem

  • Avatar

   Tove Egset Hoggen

   Medlem

  • Avatar

   Inger-Lise Lefdal

   Kasserer