Intensivsykepleierne Oslo

 • Ingen planlagte aktiviteter...
  • Avatar

   Lisa Högvall

   Leder i styret

  • Avatar

   Tomas Nenningsland

   Nestleder

  • Avatar

   Christina Dahlgård Andersen

   Vara Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Huong Dang

   Vara Faggrupperepresentant

  • Avatar

   Stine Hoem

   Kasserer

  • Avatar

   Tale Indreeide Grosch

   Medlemsansvarlig

  • Avatar

   Wilhelm Møller Pedersen

   Sekretær

Nyheter