Tariffoppgjør og tallet 1,7

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Å ikke vite hva frontfag er, gjelder nok de fleste av oss som ikke arbeider med dette til daglig. Det er likevel viktig også for deg å kjenne til – fordi det bestemmer din lønn. Enkelt forklart er frontfaget Norges modell for lønnsdannelse. Frontfaget bestemmer lønnen din hvert år og har gjort det i 60 år. 30 000 ansatte i norsk industri sitt lønnsoppgjør bestemmer i realiteten standarden for alle andre arbeidslivets forhandlinger.

1,7% var det magiske frontfagets ramme. 1,7% er altså maksimal lønnsøkning som den konkurranseutsatte norske industrien beskrives å tåle uten å tape konkurransekraft. Frontfaget er derfor viktig i så måte, men modellen skriver ingenting om hva som skjer når offentlig sektor, som helsesystemene, mangler kompetanse slik som nå.

For å sikre befolkningen livsnødvendig kompetanse som sykepleiere er, er det nødvendig å se på praktisering av lønnsmodellen/frontfaget på nytt.

Det er også nødvendig for å se på hva manglende anerkjennelse fra arbeidsgivere gjør med dere som ansatte. Jeg sammenlikner det med et kjærlighetsforhold. Vi har jo trossalt valgt denne partneren som en arbeidsgiver er. Vi trives jo i forholdet sammen med pasienter, kollegaer, ledere og systemet. Likevel, det er noe som har skurret i senere tid.  Det er noe du ikke helt får tak i, fordi du opplever ikke lengre å bli lyttet til, verdsatt eller involvert slik som du syns et reelt partnerskap skal ivareta. Sånne forhold må enten gå til parterapi (mekling) eller avsluttes. Ingen skal tvinges til å være i forhold som ikke er bra for deg over tid.

Norsk Sykepleierforbund sitter ikke med pengesekk og lønner ikke sykepleiere. Det vi kan gjøre er å forhandle på profil – altså på hvordan rammen kan fordeles mellom sykepleiere, spesialsykepleiere og ulike funksjoner/kompetansefelt. Det vi også gjør er å argumentere ut fra sykepleiernes perspektiv om hva som er nødvendig for å sikre ansatte og sykepleietjenesten. Vi vet hva deres kompetanse er verdt. Vi sitter med samme kompetanse, og vet hvordan det erfares å stå sammen med pasient og pårørende i uheldige situasjoner på grunn av mangel på fagfolk.

Frontfagsmodellen som i bunn og grunn er god, blir i disse tider en mur som effektivt hindrer at sykepleiermangelen reduseres gjennom virkemiddelet lønn. En ramme på 1,7 % løser ikke de store utfordringene som samfunnet står ovenfor med tanke på å rekruttere og beholde sykepleiere.

Snart er det mekling i KS området, og for dere andre så er det bare et halvt år til neste tariffoppgjør. I mellomtiden fortsetter vi å riste i strukturene/frontfaget som skaper stabilitet, men også tvangstrøyer mtp. lønnsdannelse. For øvrig, vi anbefaler å be om lønnssamtaler ved endrede funksjoner eller ansvar, still alltid lønnskrav ved nyansettelser og bruk veldig gjerne tillitsvalgtes kompetanse til å få tips og råd.

Oversikt områdene:

Les flere innlegg fra forbundslederen.