Er du medlem i en av NSFs faggrupper?

Faggrupper i NSF

Som medlem i en faggruppe får du:

  • En møteplass for fag- og kunnskapsutvikling
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk

Vi anbefaler alle medlemmer å være medlem i minst en faggruppe, det koster ikke mye pr år og det er enkelt å melde seg inn! Gå inn på https://www.nsf.no/faggrupper og velg den faggruppa du er interessert i for å lese meg og melde deg inn.

Her ser du en oversikt over alle faggruppene vi har i NSF: