Telemark

Gaustatoppen 3

Åpningstid: 09.00-15.00

Epost: telemark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Lundegata 4 c, 3724 Skien

Siste nyheter fra Telemark

Martin Ytreland - fortjent vinner av Sykepleierprisen 2019

På fagkonferansen i Ibsenhuset 13. mai ble det kunngjort at årets sykepleier er Martin Ytreland. Han jobber som enhetsleder ved Bygdeheimen og Furumoen i Sauherad kommune.

NSF Telemark gratulerer så mye:-)

Begrunnelsen kan du lese ved å klikke deg videre! 

Fagkonferansen 13.mai - foiler fra forelesere

I artikkelen vil du finne foiler fra foreleserne på fagkonferansen 13.mai.

Disse er nominert til Sykepleierprisen 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I alfabetisk rekkefølge:

Anja Bjørneboe
Caroline Boda-Waksvik
Tone Brattekleiv
Ellen Eriksen
Monica Hegna
Ellen Kvaale
Ann Mari Stensholt
Martin Ytreland

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) arrangerer konferanse om psykisk helse og rus 13.-14. juni 2019

LIVSVIKTIG KOMPETANSE – likeverdige og tilgjengelige helsetjenester.

Den unike kompetansen sykepleiere besitter vil vi tydeliggjøre gjennom årets sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus.
Sykepleierne er nødvendige for å bygge likeverdige og tilgjengelige helsetjenester for alle.

Rekruttering av sykepleiere

Fylkesmøte avholdt 27. mars 2019 ga med enstemmig flertall støtte til denne politiske uttalelsen fra NSF Telemark.

 

Nominasjonskomiteens innstilling av kandidater til Landsmøtet Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nominasjonskomiteen har nå foretatt innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet 2019. Valget skjer på fylkesmøtet 27. mars 2019.

Innstillingen gir etter nominasjonskomiteens mening den best sammensatte delegasjonen for NSF Telemark. 

Kvinnedagen - fremdeles aktuell!

Kvinnedagen oppsto for å underbygge kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lenger at vi fremdeles må jobbe blant annet for at kvinner skal ansettes i hele stillinger. Vi burde ha kommet lenger i 2019!

Hvem fortjener Sykepleierprisen 2019?

Kjenner du en sykepleier som fortjener en ekstra påskjønnelse for sin innsats og engasjement som sykepleier? Vi trenger forslag på gode og verdige kandidater til Sykepleierprisen 2019!

Forslag delegater til landsmøte 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det er kommet inn følgende forslag på kandidater til landsmøtedelegater 2019. Kandidatene er her presentrert i alfabetisk rekkefølge:

  • Inger Ann Aasen
  • Lillian Elise Esborg Bergane
  • Anne Marit Dahlsrud
  • Jens-Tore Elvegård
  • Maria Elaine Gøytil
  • Nina Cathrine Lilleeidet
  • Siri Lunde
  • Liv Heidi Negarden
  • Eli Schanke
  • Gitte A. Slåtta

Mer informasjon om kandidatene se vedlegg.

Fylkesmøtet 27. mars 2019

Hvem skal representere Telemark på NSFs landsmøte i november? Fylkesmøtet i mars avgjør.

På fylkesmøtet som holdes 27. mars, deltar valgte delegater, hovedtillitsvalgte, fylkesstyret og lokale faggruppeledere. I disse dager velges det delegater på medlemsmøter som holdes ute i HTV-områdene.

Gitte Slåtta - vinner av Sykepleierprisen 2018

Fylkesstyret har vedtatt at vinneren av sykepleierprisen 2018 er Gitte Slåtta. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut ved DPS ambulant team, Sykehuset Telemark HF.

NSF Telemark gratulerer så mye:-)

Begrunnelsen kan du lese ved å klikke deg videre! 

Samhandlingsreformen

St.melding nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen er enda ikke behandlet politisk. Men endringer i organsieringen av helsetjenester i Norge vil komme. NSF Telemark ønsker at medlemmer skal engasjere seg, og komme med innspill, eksempler og bidrag i forhold til sykepleietjenesten i framtiden.

På pulsen nr 3 - 2009

Les om likelønnsarbeid i Porsgrunn og om aktuelle begivenheter som har foregått eller som skal foregå i Telemark

Fylkesstyre NSF Telemark 2007-2010

Her er oversikt over medlemmer i NSF Fylkesstyre i Telemark. Du kan lese mer om fylkesstyret og NSF vedtekter i heftet "NSFs formål, prinsipprogram, vedtekter mm."

Hvordan få best mulig nytte av NSF hjemmeside?

NSF´s hjemmeside utvikles stadig. Nå kan du som medlem logge deg inn og få tilgang spesielle nettsider bare for medlemmer. Sidene kalles "medlemsnett"

Har du sett kurskalenderen?

Fagkafé og kurs i Telemark annonseres på nettsidene våre. Det lønner seg å følge med på "Hva skjer hos oss" til høyre på nettsiden til NSF Telemark. Her er det også lenke til kurskalender for NSF sentralt.