Graviditet

Temahefte

Gravid og i arbeid - Om tilrettelegging for gravide i jobb
Idebanken - Gravid og i jobb

Helse Fonna diskriminerte sykepleiere

Helse Fonna diskriminerte to sykepleiere ved å avslå krav om utvidet stilling på grunn av fødselspermisjon. NSF reiste sak og fikk medhold - Svært gledelig og prinsipielt viktig, sier forbundsleder Eli Gunhild By om Diskrimineringsnemndas enstemmige vedtak.

Send krav om foreldrepenger til NAV!

Våre tariffavtaler gir rett til full lønn fra arbeidsgiver i permisjonstiden. Arbeidstaker må likevel sende et selvstendig krav på foreldrepenger til NAV for at arbeidsgiver skal få refusjon. Dette er klart etter en lovendring av 15.juni 2007.

Ammefri

Arbeidsmiljøloven § 12-8 gir deg rett til ammefri med inntil én time per dag. Loven gir ingen anvisning på fri med lønn. Tariffavtalene/ overenskomstene har imidlertid bestemmelser som sikrer deg lønn ved ammefri.  

Fødselspermisjon og lønnsforhandlinger

Er det riktig å forskjellsbehandle sykepleiere som er i, har vært i, eller skal ut i fødselspermisjon under lokale lønnsforhandlinger? Likestillings- og diskrimineringsombudet mener nei, og har utarbeidet et eget faktaark (”Unngå diskriminering av gravide”) som gir svar på de vanligste problemstillingene.