Høringer

Høring på Stortinget

I dag var det høring på Opptrappingsplan barn og unges psykiske helse
Vedlagt ser dere det skriftlige innspillet vårt.

Høringsinnspill første halvdel 2019

Vi har bidratt med høringssvar i flere høringer denne våren.
Her er noen konkrete eksempler på de vi har jobbet aller mest med.

Høringsinnspill 2018

LaH NSF har bidratt til flere høringsinnspill fra NSF denne våren, se vedlegg
I tillegg har styret vært høringsinstans for FHI når det gjelder endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn og for Helsedirektoratet om ny anbefaling når det gjelder måling av hodeomkrets.

Høringssvar på ny forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten

LaH NSF har fått innspill fra mange medlemmer og har samarbeidet med NSF om  dette felles høringssvaret. 

Forslag til ny forskrift kan du lese her.

 

Landsgruppen av helsesøstre på Stortinget i dag

I dag er det høring i Helse- og omsorgskomiteen. Tema er statsbudsjettet.

Landsgruppen av helsesøstre NSF har gitt både skriftlig og muntlig innspill.
Våre hovedpunkter er:

  • Bevilgningene til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må øremerkes
  • Kapasiteten på helsesøsterutdanningen må økes
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må forbli en forebyggende og helsefremmende tjeneste.

Høringer denne våren

Her er en liste over høringer med frister. Husk at det er dere som utgjør LaH NSF samlede faglige mening. Tips kollegaer som dere vet har kunnskap på ulike felt:

Skolemåltid

Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

LaH NSF er opptatt av at e-resept kommer på plass for helsesøstre
Les NSFs høringssvar her

Stortingshøring om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

7.april var det muntlig høring i Stortingets helse- og omsorgskomite i forhold til en forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
LaH NSF deltok