NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

Systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha undersøkt og kontrollert flere enheter i helseforetakene. Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. 

Krever at Høie tar masterutdanning på alvor

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med at Bent Høie i ny nasjonal helse- og sykehusplan etablerer nye masterutdanninger.

Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen.

Hent barna hjem!

Norge har et ansvar for norske borgere, uansett hvor de er. Et ukjent antall norske barn lever i dag under kritisk dårlige levevilkår i syriske flyktningeleirer. Sykepleiere er forkjempere for menneskeverd – hent barna hjem!

Klart nei til privatisering

 Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.

 

Samfunnet må anerkjenne sykepleieres kompetanse

Kompetanse har avgjørende betydning for at sykepleiere skal kunne gjøre jobben sin. Arbeidsgivere og politikere har hovedansvaret for å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Seks viktige innspill

Norsk Sykepleierforbund har deltatt på seks høringer i forbindelse med statsbudsjettet. Her kan du lese notatene som har blitt sendt frem til de respektive stortingskomiteene.

Deltidsfrustrasjon i helsevesenet

Sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By og leder i KS, Gunn Marit Helgesen er uenig om mangt, men en ting kan de enes om – det må ansettes flere sykepleiere i hele stillinger

De helsepolitiske målene lite relatert til kvalitet

– Stortingsmeldingen om helsenæringen er utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er lite relatert til kvalitet i tjenestene, sa 2. nestleder Karen Bjøro da hun presenterte høringsinnspillene fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Arbeidstilsynet: Store utfordringer i ambulansetjenesten

"Det er et presserende behov for at arbeidsgivere i helsevesenet forstår og tar konsekvensene av at forsvarlig pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø må gå hånd i hånd", skriver Arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 105 tilsyn med ambulansetjenester landet rundt.