Spekter

39.000 NSF-medlemmer

Arbeidsgiverforeningen Spekter er Norges tredje største arbeidsgiverforening, med 186 medlemsvirksomheter som sysselsetter over 200 000 ansatte. Av disse jobber rundt 100.000 i helseforetakene. I tillegg har Spekter organisering innenfor næringer som transport/logistikk og kultur/IKT/forskning.

Overenskomstene i Spekter er delt inn i 10 overenskomstområder. Inndelingen er basert på type bedrift. Helseforetakene er organisert i overenskomstområde 10.


Norsk Sykepleierforbund (NSF) organiserer om lag 39.000 medlemmer i helseforetakene, og er derved det største medlemsforbundet i overenskomstområdet Spekter-helse. I tillegg organiserer NSF medlemmer i bl.a. Norlandia, Studentsamskipnaden i Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus som alle er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekters nettside www.spekter.no

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i Spekter-området.

 

Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Startskuddet gikk i Spekter

Unio kom i de innledende forhandlingene til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale. Det betyr at forhandlingene kan starte opp fra i dag.

Helse Fonna diskriminerte sykepleiere

Helse Fonna diskriminerte to sykepleiere ved å avslå krav om utvidet stilling på grunn av fødselspermisjon. NSF reiste sak og fikk medhold - Svært gledelig og prinsipielt viktig, sier forbundsleder Eli Gunhild By om Diskrimineringsnemndas enstemmige vedtak.

Streikefare i Unicare

Det er fare for streik i Unicare Rehabilitering. Unio går mandag i mekling for å sikre 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund overenskomst. Hvis meklingen med Spekter på andre siden av bordet ikke fører fram blir det streik fra onsdag 30. januar

Enighet med Spekter i område 12 (helse, velferd og oppvekst)

Unio fullførte fase 3-forhandlingene med Spekter i område 12 fredag den 22. juni.  – Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger, og vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Enighet med Spekter

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13).  – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

500 000 til erfarne sykepleiere

-Vi har etter konstruktive forhandlinger og godt samarbeid kommet til enighet i tariffoppgjøret for sykehusene, sier direktør for Spekter Helse, Sylvia Brustad og forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Avtale som skal fremme heltid

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter arbeidstidsavtalen med Spekter.

Enighet med Spekter for NSF i A1

De såkalte A1-forhandlingene i Spekter ble avsluttet med enighet mandag 16. april. Forhandlingene i A1 omfatter de sosiale bestemmelsene, og det ble blant annet enighet om å videreføre et partssammensatt samarbeidsutvalg for å se på helseforetakenes pensjonsforhold. 

Viktig arbeidstidsavtale

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.

Spekter