Spekter

39.000 NSF-medlemmer

Arbeidsgiverforeningen Spekter er Norges tredje største arbeidsgiverforening, med 186 medlemsvirksomheter som sysselsetter over 200 000 ansatte. Av disse jobber rundt 100.000 i helseforetakene. I tillegg har Spekter organisering innenfor næringer som transport/logistikk og kultur/IKT/forskning.

Overenskomstene i Spekter er delt inn i 10 overenskomstområder. Inndelingen er basert på type bedrift. Helseforetakene er organisert i overenskomstområde 10.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) organiserer om lag 39.000 medlemmer i helseforetakene, og er derved det største medlemsforbundet i overenskomstområdet Spekter-helse. I tillegg organiserer NSF medlemmer i bl.a. Norlandia, Studentsamskipnaden i Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus som alle er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekters nettside www.spekter.no

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i Spekter-området.

Enighet om lønn ved sykehusene

I kveld ble Norsk Sykepleierforbund enig med Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene (område 10 og 13).

Helseforetakene må ta tak i sykepleiermangelen

Sykepleierforbundets melding til de regionale helseforetakene er klar: De må ta grep for å løse sykepleiermangelen.

Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Startskuddet gikk i Spekter

Unio kom i de innledende forhandlingene til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale. Det betyr at forhandlingene kan starte opp fra i dag.

Helse Fonna diskriminerte sykepleiere

Helse Fonna diskriminerte to sykepleiere ved å avslå krav om utvidet stilling på grunn av fødselspermisjon. NSF reiste sak og fikk medhold - Svært gledelig og prinsipielt viktig, sier forbundsleder Eli Gunhild By om Diskrimineringsnemndas enstemmige vedtak.

Avtale som skal fremme heltid

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter arbeidstidsavtalen med Spekter.

Viktig arbeidstidsavtale

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.

Spekter