Spekter

39.000 NSF-medlemmer

Arbeidsgiverforeningen Spekter er Norges tredje største arbeidsgiverforening, med 186 medlemsvirksomheter som sysselsetter over 200 000 ansatte. Av disse jobber rundt 100.000 i helseforetakene. I tillegg har Spekter organisering innenfor næringer som transport/logistikk og kultur/IKT/forskning.

Overenskomstene i Spekter er delt inn i 10 overenskomstområder. Inndelingen er basert på type bedrift. Helseforetakene er organisert i overenskomstområde 10.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) organiserer om lag 39.000 medlemmer i helseforetakene, og er derved det største medlemsforbundet i overenskomstområdet Spekter-helse. I tillegg organiserer NSF medlemmer i bl.a. Norlandia, Studentsamskipnaden i Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus som alle er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekters nettside www.spekter.no

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i Spekter-området.

– Beklagelig for bemanningsutfordringene

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen finner det svært beklagelig at Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen mellom partene bare halvannet år etter at den ble inngått. – Dette er dårlig nytt for alle helseforetakene som sliter med store bemanningsutfordringer, sier Larsen.

Enighet om lønn ved sykehusene

I kveld ble Norsk Sykepleierforbund enig med Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene (område 10 og 13).

Helse Fonna diskriminerte sykepleiere

Helse Fonna diskriminerte to sykepleiere ved å avslå krav om utvidet stilling på grunn av fødselspermisjon. NSF reiste sak og fikk medhold - Svært gledelig og prinsipielt viktig, sier forbundsleder Eli Gunhild By om Diskrimineringsnemndas enstemmige vedtak.

Avtale som skal fremme heltid

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter arbeidstidsavtalen med Spekter.

Viktig arbeidstidsavtale

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.