Spekter

39.000 NSF-medlemmer

Arbeidsgiverforeningen Spekter er Norges tredje største arbeidsgiverforening, med 186 medlemsvirksomheter som sysselsetter over 200 000 ansatte. Av disse jobber rundt 100.000 i helseforetakene. I tillegg har Spekter organisering innenfor næringer som transport/logistikk og kultur/IKT/forskning.

Overenskomstene i Spekter er delt inn i 10 overenskomstområder. Inndelingen er basert på type bedrift. Helseforetakene er organisert i overenskomstområde 10.


Norsk Sykepleierforbund (NSF) organiserer om lag 39.000 medlemmer i helseforetakene, og er derved det største medlemsforbundet i overenskomstområdet Spekter-helse. I tillegg organiserer NSF medlemmer i bl.a. Norlandia, Studentsamskipnaden i Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus som alle er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekters nettside www.spekter.no

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i Spekter-området.

 

Enighet med Spekter i område 12 (helse, velferd og oppvekst)

Unio fullførte fase 3-forhandlingene med Spekter i område 12 fredag den 22. juni.  – Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger, og vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Enighet med Spekter

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13).  – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

500 000 til erfarne sykepleiere

-Vi har etter konstruktive forhandlinger og godt samarbeid kommet til enighet i tariffoppgjøret for sykehusene, sier direktør for Spekter Helse, Sylvia Brustad og forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Avtale som skal fremme heltid

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter arbeidstidsavtalen med Spekter.

Enighet med Spekter for NSF i A1

De såkalte A1-forhandlingene i Spekter ble avsluttet med enighet mandag 16. april. Forhandlingene i A1 omfatter de sosiale bestemmelsene, og det ble blant annet enighet om å videreføre et partssammensatt samarbeidsutvalg for å se på helseforetakenes pensjonsforhold. 

Viktig arbeidstidsavtale

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.

Første forhandlingsrunde i Spekter-området ferdig

Årets innledende forhandlinger gjeldende for alle Spekter-virksomheter (A-delsforhandlinger) er ferdig. Dermed er første runde ferdig i Spekter-området for Unio sine 47.200 medlemmer.

Spekter-forhandlingene i gang

I dag gikk startskuddet for årets forhandlinger i Spekter. Unio overleverte i går sine krav i A-forhandlingene. Dermed er startskuddet for tariffoppgjøret for  Unio sine 47.200 medlemmer i Spekter gått.

Spekter