Dermatologi og venerologi

Siste nyheter fra Dermatologi og venerologi

Praktisk kurs i atopisk eksem

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Praktisk kurs i atopisk eksem den 02.05.19

Sted: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Grønt auditorium

Hudseminar 26. - 27. april 2019 - Program og påmelding

Programmet for årets Hudseminar er klart.

Det blir 2 flotte dager med variert program.

Påmeldingslink ligger vedlagt.

Husk å være pålogget med medlemsnr før du melder deg på!

 

Ny metode for behandling av pasienter med kløe

Det er gjort et "pre-clinical" studie i ny metode for behandling av pasieter med kløe.

 

Reisebrev fra Nifs kongressen - Svolvær 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Anne Lene Helland som jobber ved poliklinikk for hudsykdommer på Rikshospitalet deltok ved Nifs-kongressen 2018. Kongressen ble arrangert i Svolvær, og Anne Lene fikk støtte fra faggruppen for å delta.

Referat fra Lysgruppen - Møte 18.04.18 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Lysgruppen er satt ned av styret i NSFFSDV. Hensikten er å revidere prosedyrene og pasientinformasjonen omhandlende lysbehandling som ble laget mellom 2013 og 2015.

Lysgruppens første møte ble holdt 18.04.18.

Nytt samarbeid for etiske retningslinjer i den kosmetiske bransjen

Den årlige Senzie-konferansen for den kosmetisk medisinske bransjen er et møtested for faglig påfyll med foredrag og debatt. 

Sykepleiere er kompetente og nyter tillit. Derfor bør de utføre kosmetiske behandlinger

«Skjønnhetsindustrien blir løftet frem av bloggere og influencere. Ved å forherlige fillers, Botox og kirurgi bidrar de til et sterkt press», skriver sykepleier Tanja Vatnås i et innlegg på sykepleien.no.

Videreutdanning i Dermatologisk sykepleie

Videreutdanningen i Dermatologisk sykepleie var planlagt oppstart februar 2019. Pga. ikke nok påmeldte til utdanningen har Universitetet i Sørøst-Norge utsatt oppstart til høsten 2019.

"Kosmetiske sykepleiere må være forsiktige i møte med sårbare pasienter"

Kosmetisk dermatologisk sykepleie er kommet for å bli. Viktige refleksjoner i en bransje som stadig vokser.

Nordisk kongress i dermatologi og venerologi 2019

The 34th Nordic Congress of Dermatology & Venereology.

Det er nå åpnet for påmelding til Nordisk kongress i dermatologi og venerologi som arrangeres i Gøteborg, Sverige, den 8.-10. mai 2019.

NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens inviterer til landskonferanse

NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens inviterer til landskonferanse:

Demens-Menneske eller diagnose , Hvilket fokus har vi?

Forbud mot solarier i Norge

Norge kan bli det tredje landet i verden som forbyr solarier. I en ny strategi for å få ned antall hudkrefttilfeller i Norge, foreslås det fire hovedtiltak.

Publisert i NRK 24.09.18 

Artikkel om valg av mykgjørende produkter

I Croney 2018 British journal of nursing er det en artikkel om sykepleiers rolle i valg av mykgjørende produkter til pasienter med hudproblemer.

 

Styremøte 30.05.18 og Samarbeidsmøte med DHP 31.05.18 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret i faggruppen hadde styremøte 30.05 og samarbeidsmøte med Dermatologisk Helsepersonell 31.05.18.

Referat fra møtene er nå lagt ut på nettsiden.

Sykepleierhistorier

Fag og helsepolitisk avdeling og Sentralt Fagforum ønsker å finne gode sykepleierhistorier som illustrerer betydningen av sykepleierkompetanse for forsvarlige og omsorgsfulle tjenester.

Reisebrev fra Dansk hudseminar i Roskilde mars 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I mars 2018 ble det arrangert Dansk Hudseminar. Det ble arrangert i Roskilde.
Liv Irene Eikefjord søkte faggruppen om reisestipend for å delta på seminaret. 

Hun har skrevet et flott reisebrev.

Hudseminar 2018 - Foredragene Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det var 2 fine dager på Hudseminaret som ble arrangert ved Meet Ullevaal Stadion i april 2018.

Programmet var både spennende og variert.

Faggruppen har fått tillatelse til å legge ut noen av foredragene.

Referat fra styremøte i Oslo 18.04.18 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I forbindelse med årets Hudseminar 2018 ble det avholdt styremøte på Meet Ullevaal stadion, Oslo.

Referat fra Venerologiseminar - Drammen oktober 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I regi av videreutdanningen i dermatologi og venerologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge ble det arrangert venerologiseminar 16.-17. oktober 2017  i Drammen.

 

 

Vil du bli medlem i faggruppen vår?

Nå er det enda enklere å melde seg inn i faggruppen.

Send SMS med kodeordet «HUDOGVENEROLOGI» til 02409.

Enklere kan det ikke bli. 

 

 

Referat fra Sentralt Fagforum - mars 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Sentralt fagforum er møteplass for NSFs faggrupper. Lederen i hver av faggruppene utgjør Sentralt fagforum.  I mars-18 hadde de møte. 

Vil du vite mer om hva som blir tatt opp i faggruppene?

Foredrag fra Hudseminar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Da har vi fått inn noen foredrag fra Hudseminaret 2017 som ble arrangert ved St. Olavs Hospital i april. 

Referat fra styremøte Finnskogtoppen 16.-18.11.17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Referat fra styremøtet vi hadde på Finnskogtoppen 16.-18.11.17 ligger nå ute.

Saker som ble tatt opp er blant annet kongresser og seminarer 2018, ny lysgruppe og referat fra Sentralt Fagforum.

Sykepleierkongressen - 23.-24. september 2020

Den neste Sykepleierkongressen arrangeres onsdag 23. og torsdag 24. september i 2020. Pre-konferanser 22.september.

Referat konstitueringsmøte Hudseminar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Etter generalforsamlingen ved Hudseminaret i Trondheim 21.04.17 ble det avholdt konstitueringsmøte med det nye styret.

Referat Generalforsamling 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Logg deg inn med medlemsnr. og se hva som ble vedtatt under Generalforsamlingen som ble avholdt ved Hudseminaret 21.04.17 i Trondheim.

Referat styremøte Trondheim 19.04.17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I forbindelse med Hudseminaret 20-21.04.17 ble det avholdt styremøte 19.04.17. 

Medlemmene oppfordres til å gå inn og lese referatet for å holde seg oppdatert hva som skjer i styret og faggruppen.

Reisebrev fra Dansk Landskursus for Dermatologiske sygeplejersker i Fredericia Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det danske hudseminaret ble holdt i Fredericia 21.-22. mars 2014. 2 medlemmer av faggruppen, Anne-Kristin Bjørvik og Liv Irene Eikefjord, fikk stipend fra faggruppen til å reise på hudseminaret. De har skrevet et flott reisebrev med bilder fra dagene i Fredericia.

 

Samarbeidsprosjekt mellom Haukeland Universitetssykehus og Høgskolen i Bergen

 

 

 

Studentar setter helsefremmende arbeid på agendaen.
Hudavdeligen ved Haukeland Universitetssykehus ønsket å sette fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for pasienter med psoriasis.
Dette førte til et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland Universitetsykehus og sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen.

Høgskolen i Bergen har skrevet en artikkel vedrørende dette samarbeidsprosjektet.

Bladet Psoriatikeren - nytt navn!

Bladet Psoriatikeren har fra 01. januar 2014 byttet navn til Hud & Helse. Det er 4 utgivelser i året. Dersom en ønsker å lese Web-utgaven ligger den nå under "Min Side". For å få tilgang til Min Side må en enten tegne medlemskap i Psoriasis- og Eksemforbundet eller stå oppført som mottaker av "gratis blad".

Faggruppen vil prøve å få lagt Web-versjonen på bladet her på vår side. :-)

NIFS 2014 i Tromsø - Reisebrev Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

  Tre damer fra Ålesund reiste til Tromsø for å delta
  på årets NIFS kurs.
  Anita Rabben Kjøde v/hudavdelinga i Ålesund har
  skrevet et flott reisebrev med oppsummering 
                     fra interessante dager i Tromsø.
Årets tema var Sårbehandling og samhandling.

Reisebrev fra Hudseminaret i Sverige Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Flott reisebrev fra det svenske hudseminaret i Trollhatten.