Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

"I trygge hender"

Landsgruppen av helsesøstres eget materiell som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold på helsestasjonen er nå klart. Dette er laget til bruk i samtale med foreldre og består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte for helsesøstre. Helsedirektoratet støtter filmen og vil legge den som lenke i retningslinjene for helsestasjonen.

Prisutdelinger 2018

Det ble delt ut 3 priser på Helsesøsterkongressen i Kristiansand

Årest helsesøsterleder gikk til Marit Krogstad, les mer her
Den gylne "penn" gikk til Ida Sunneva Grotle, les mer her
Årets helsesøster gikk til Tale Maria Krohn Engvik, les mer her

I tillegg ble Astrid Hernes Kvalnes tildelt æresmedlemskap, les mer herVelkommen helsesykepleiere!

Da er det klart at helsesøstrene får ny tittel: Helsesykepleier.

I trygge hender

I dag ble materiellet som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold prelansert i Arendal  på dette arrangementet.

Materiellet er resultatet av prosjektet som ble utlyst etter at vi fikk 1 million kroner fra Frimurerlogen.

Her kan du lese  NSF sin nettsak om arrangementet

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.