Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Æresmedlem

Astrid Hernes kvalnes ble æresemedlem i 2018

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.

 

Fra helsesøster til helsesykepleier

Det er på tide å takke helsesøstertittelen for godt utført arbeid og ønske en ny velkommen. Styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) har vedtatt å støtte arbeidsgruppens anbefaling om at «helsesykepleier» skal erstatte «helsesøster».

Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratets råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjeneten. Praktiske tips for helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier
Les mer her

Helsesøsterkongressen 2018 i Kristiansand

 

Hvor: Radison Blu Caledonien hotell

Når: 18.-20.september 2018
NYHET! Presymposium for ledere 17. september kl.13-18.00
Tema: Bak fasaden- på godt og vondt
Posterpresentasjon på kongressen?

Påmelding her

Skolemåltidet foran TV en

Leder i LaH NSF, Kristin Waldum-Grevbo har den siste tiden debattert trenden med å spise skolematen foran TV en i klasserommet.
Dette er et tema som egner seg for dialog mellom skolehelsetjenesten og skolen.

Debattinnlegg Dagsavisen
NRK Østlandsendingen og Dagsrevyen og radio
NRK Dagsnytt 18
TV2 God mogen Norge