Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Helsesykepleierkongressen 2019 i Bodø

Hvor: Stormen kulturhus i Bodø
Når: 17. - 19.september 2019 med presymposium for ledere 16.september.

Tema: Det var en gang en barndom- tål å lytte, tør å se, våg å handle

Sett av datoene nå!

Fra helsesøster til helsesykepleier

Ny tittel trer i kraft 01.01 2019
Helse- og omsorgsdepatemenetet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å endre tittel i lovverk og andre formelle dokumenter. Kunnskapsdepartemenetet har fått i oppdrag å gi informasjon til skoler og utdanningsinstitusjoner. Landsgruppen av helsesøstre vil i samarbeid med NSF utarbeide en kampanje med konkret informasjon som skal nå befolkningen. Materiellet kan benyttes ute i kommunene. Tittelendring vil følges av en tydelig beskrivelse av helsesykepleiers kompetanseområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier.

Søvn

Fjerde utgave av Helsestasjonsboka er kommet. En referanse i kapittelet om søvn har ført til diskusjon.

Her er et oppklarende innlegg: "Jakten på søvnen"  fra Nina Misvær og Kristin Waldum-Grevbo
Innlegget kom som tilsvar på dette inlegget: "Omsorgssvikt i statens regi" fra Tonje Jacobsen-Loraast
Så kom dette innlegget: "Småbarn trenger foreldre med overskudd"  fra Pia von Hirch

Statsbudsjettet 2019 om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Overføring og tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene videreføres på samme nivå som i 2018, men er prisjustert til 2019- nivå. Se LaH NSFs innspill vedlagt. LaH NSF stilte på muntlig høring i Stortinget 18. oktober.