Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Vest-Agder:

Leder: Siri Hagen Bakke, tlf: 994 62 458, e-post: siri.hagen.bakke@songdalen.kommune.no

Nestleder: Janfrid Bråthen

Kasserer: Sølvi-Merete Ljones

Sponsoransvarlig: Silje Askildsen

Sponsoransvarlig: Heidi Fedog Helliesen

Sekretær: Tone Borøy

1. vara: Jorunn Bjørkkjær

2. vara: Else Marit Roland