Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Neste sommer!

deLillos har en av de flotteste sommersanger jeg hører. Den handler om at alt skal bli bedre neste sommer.... 

Leder - og jobbet dag og natt under pandemien?

Å være leder i en såkalt særlig selvstendig eller ledende stilling kan innebære at du er fratatt rett til kompensasjon ved det som blir definert som overtidsarbeid i "ikke-ledende"-stillinger. Hvis du har fått tilbud om en lederstilling, og før du takker ja og signerer, bør du lese arbeidsavtalen nøye. Det er rådet fra seniorrådgiver og jurist Stina Gustafsson.

Sykepleie under press i utdanning og forskning

Margareth Kristoffersen og Marianne Storm fra Helsevitenskapelige fakultet ved UiS oppfordrer i Aftenbladet fredag 3/7 til synliggjøring av sykepleie og sykepleieforskning i den fremtidige satsingen på helse og velferd.  Bakgrunnen er bl.a at om mindre enn 10 år vil over halvparten av de som i dag underviser ved sykepleierutdanningen være 67 år eller eldre.

Kari Kaldestad blir ny HTV for NSFs medlemmer ved UiS

31.juli takker Marianne Storm av etter syv år som hovedtillitsvalgt for NSFs over 80 medlemmer ved Universitet i Stavanger (UiS). Klar til å ta imot stafettpinnen er Kari Kaldestad 

Koste hva det koste vil?

Helsetjenesten og helsepersonell i Norge er under sterkt press for tiden. Koronapandemien har snudd opp ned på det meste i samfunnet vårt. Mange sykepleiere har høyt arbeidspress, og med det øker faren for feil. Flere sykepleiere har sagt at de er redde for å gjøre feil, nettopp i denne tiden hvor arbeidspresset blir for stort.

Eldre skal bli forskere

Innen helseforskning stilles det krav om brukermedvirkning. Et av svarene fra SESAM (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) er å holde forskerskole for brukere.