Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Nyfødte og barselkvinner - en glede til besvær?

I en kronikk i Stavanger Aftenblad lørdag kommenterer fylkesleder i NSF Rogaland det faktum at barselkvinner fra Stavangerregionen kommer særskilt dårlig ut når det gjelder oppfølging fra spseialisthelsetjenesten og jordmor før og etter fødsel.

Tenk annerledes!

Scenarioet er sikkert kjent for de fleste: Avdelingsleder sitter med vaktlistene, men permisjoner, sykdomsforfall og ledighet i stillinger innebærer at det mangler sykepleiere på morgendagens aftenvakt. Hvordan kan da arbeidsgiver sørge for at bemanningen er faglig forsvarlig og i henhold til arbeidsplanen?

Dette er Årets sykepleier og årets sykepleierleder i Rogaland!

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Rogaland  har kåret årets sykepleier og sykepleierleder i Rogaland 2018.

Bindingstidsavtale - «ka e det viktigt at eg tenke på då?»

Fylkeskontoret i Rogaland får ofte henvendelser om såkalte bindingstidsavtaler. Medlemmene ønsker eksempelvis råd og veiledning om de bør inngå en forelagt bindingstidsavtale, de har spørsmål om tolkning av innholdet i avtalen, eller hvilke konsekvenser det kan få hvis de ønsker å slutte før utdannelsen er fullført eller den avtalte bindingstiden er utløpt.

Nina Budal: Trygge tillitsvalgte er jobb nr 1!

For de tillitsvalgte i NSF Helse Fonna ble høsten i fjor en tung tid.  Foretakstillitsvalgte Tove Martha Hovda Callaghan døde etter kort tids sykeleie. Måten hun levde ut sine roller på, enten de var som sykepleier, kollega, medmenneske eller venn bidro til at hun etterlot seg stor sorg og mange tomrom. Et av disse tomrommene var rollen som foretakstillitsvalgt for over 1000 NSF-medlemmer. Nina Budal tok utfordringen og ble ny foretakstillitsvalgt.