Status for lønnsoppgjøret

Illustrasjon av to sykepleiere som ser på en pc-skjerm

Det er snart mai, og forhandlingene i de ulike tariffområdene som angår medlemmene i Norsk Sykepleierforbund, er godt i gang.

Men hvem forhandler Norsk Sykepleierforbund med, hva forhandles det om, når forhandles det, og hvorfor varer en sykepleierstreik sjelden lenge?

Få med deg bakgrunnen for lønnsoppgjøret på 1-2-3.

Grunnlaget for årets lønnsoppgjør

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la 16. februar frem sin foreløpige rapport om lønnsveksten for 2023, som utgjør grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

– Det finnes ingen vei utenom at helsepersonell i sykepleietjenesten prioriteres enda høyere, uttalte forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen etter at TBU-tallene ble lagt frem.

Forhandlingene har startet – krever reallønnsvekst

Norsk Sykepleierforbund forhandler som en del av Unio.

9. april startet de innledende forhandlingene for tariffområdet Spekter. Da ble det enighet om blant annet årlige lokale lønnssamtaler.

En liten uke senere, 15. april, startet forhandlingene for tariffområdet KS. Unio krevde da en klar reallønnsvekst for å kunne løse utfordringene i kommunene.

En uke senere, 22. april, startet forhandlingene for tariffområdet staten. Da uttalte Unio at staten må verdsette høyere utdanning i årets lønnsoppgjør.

Den samme dagen startet forhandlingene for tariffområdet Oslo kommune. Unio fremmet krav om at kompetanse og høyere utdanning må verdsettes i langt høyere grad enn ved tidligere oppgjør.

Forhandlingsbrudd og veien videre

Ved midnatt 30. april er det forhandlingsfrist for KS, staten og Oslo kommune. Allerede på ettermiddagen ble det kjent at det er brudd i forhandlingene mellom Unio stat og staten. Meklingen hos riksmekleren starter 23. mai.

I starten av mai fortsetter forhandlingene for Spekter. Først skal det forhandles om sosiale bestemmelser, deretter lønn. Forhandlingene for NHO, Virke og Kirkelig arbeidsgiver (KA) foregår senere.

Nyttige lenker

Når tiden er inne, bør du sjekke om lønnsnivået ditt stemmer med resultatet i tariffoppgjøret.