Tariffoppgjør

Redigert Penger bredde yay.jpg

Hvordan kreve høyere lønn?

Her er en samling tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn.

Lønnskalkulatorer KS og helseforetakene (Spekter)

Her er lønnskalkulatorer for helseforetakene (Spekter, område 10) og kommunene (KS-området).

Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Forhandlingsdato for Virke 2019

Forhandlingene i Virke HUK-området vil finne sted 20. - 21. juni 2019.

Kirkestreik unngått

 - Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA etter at meklingen ble avsluttet natt til onsdag 19.september. NSF har 25 medlemmer i området.

Enighet i Virke

Det ble i dag oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).  Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Startskudd i Virke-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag. Over 3.000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund er blant de som er omfattet av dette oppgjøret.

Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Bruddet i KA - hva nå?

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag 18. september. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt samme dag som meklingen.

Justeringskrav i Oslo kommune

Unio leverte i dag sitt første krav i justeringsforhandlingene med Oslo kommune. – Vi ønsker å få på plass lønnstiltak som målretter seg mot våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Brudd i hovedtariffoppgjøret med KA

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at forhandlingene hadde gått en uke på overtid. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning, og er enige om at oversendelse til Riksmekleren først skjer etter 13.august.

Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.