Lønnsoppgjøret 2020

Av Elin Lundby, 11.05.2020

Vanligvis foregår det forhandlinger om lønn og avtaler på denne tiden av året. I år har dette blitt annerledes på grunn av koronapandemien. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene ble tidligere i vår enige om å utsette årets lønnsoppgjør blir til høsten.

NSF sine avtaler er forlenget til 15. september og man har dialog med arbeidsgiverorganisasjonene om datoer for forhandlinger til høsten.

 

Hovedoppgjør

Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, noe som betyr at hele avtaleverket skal forhandles om. Høsten 2019 gjennomførte NSF tariffkonferanser i hele landet og i alle avtaleområder for å involvere alle dere i hva som er viktig å prioritere. Her kom det mange gode innspill som forbundsledelsen tar med seg når det skal forhandles.

Til nå i koronapandemien har NSF klart å være svært synlige. NSF har kommet nærmere hverandre som organisasjon også – fra det enkelte medlem til forbundsleder. Sykepleiere og sykepleiernes betydning for samfunnet har blitt enda tydeligere enn før. Medlemmer har stått på i alle deler av helsetjenesten og utvist kompetanse og fleksibilitet til applaus fra befolkningen. NSF forventer at applausen konverteres til penger og rettigheter når lønnsoppgjøret kommer i gang.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger vil foregå når de sentrale forhandlingene er gjennomført. I noen tariffområder og for noen stillingskategorier er det alltid lokale forhandlinger. For andre avtaleområder avtales dette i de sentrale forhandlingene. Ta kontakt med tillitsvalgte om du har spørsmål om lønnsoppgjøret eller følg med på www.nsf.no