Ledelse

Mer enn 6000 sykepleiere i Norge er ledere. De tar et betydelig ansvar for at helse- og omsorgstjenestene når sine mål, driver faglig forsvarlig og har en god praksis.

Ledermedlemmer er derfor et viktig satsingsområde for Norsk Sykepleierforbund.

Velkommen til NSFs nasjonale lederkonferanse 2019

For sjette året på rad arrangerer Norsk Sykepleierforbund nasjonal konferanse for landets sykepleierledere, denne gangen i Trondheim, 17.-18. september. Anita Krohn Traaseth, Geir Jørgen Bekkevold og Grete O. Samstad, er blant flere sterke foredragsholdere du kan glede deg til.

Skråblikk på lederrollen

Kan en sykepleier også være leder? Dette spurte komiker og sykepleier Lars Berrum (bildet) tilfeldige folk på gaten om. Se hva de svarte her:

Visst kan sykepleiere være ledere

For å få svar på om sykepleiere kan være ledere, besøkte Berrum seksjonsleder og sykepleier Ragnhild Heltberg ved Aker sykehus i Oslo:

Ny lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vil du lære om ledelse, endring og innovasjon? Søk studiet "Helseledelse – nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten", utviklet av Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI innen 15. april. Utdanningen er gratis.

Regionale lederkonferanser 2019

For tredje år på rad arrangerer Norsk Sykepleierforbund regionale lederkonferanser – et tilbud for NSF-medlemmer på ulike ledernivåer, fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. De regionale konferansene kommer i tillegg til den nasjonale lederkonferansen i september.

Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Leder du en helsefremmende arbeidsplass?

Ledere og ansatte kan sammen utvikle helsefremmende arbeidsplasser - som handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

 

Disse kommer til årets lederkonferanse - kommer du?

En rekke gode foredragsholdere kommer til Bergen 30.-31. oktober, blant dem Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Robert Mood, samfunnsdebattant og profilert leder fra forsvaret. May Janne Botha Pedersen skal snakke om beredskap og ledelse når katastrofer inntrer, og Sigrid Sollund om hersketeknikker. Eli Gunhild By åpner med "Ansvar, makt og myndighet".

Ny rapport om sykepleiere i ledelse

Rapporten Vilkår for ledelse fra Nordlandsforskning viser at ledere i sykepleie har svært ulik tilgang på kvalifisert personell. Det er også store forskjeller i økonomiske rammer.

Politisk plattform for ledelse 2017-2020

NSF vil med den politiske plattform for ledelse løfte fram og gi retning for ledelse i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Les fullversjonen, eller last ned som PDF.