Ledelse

Mer enn 6000 sykepleiere i Norge er ledere. De tar et betydelig ansvar for at helse- og omsorgstjenestene når sine mål, driver faglig forsvarlig og har en god praksis.

Ledermedlemmer er derfor et viktig satsingsområde for Norsk Sykepleierforbund.

Leder du en helsefremmende arbeidsplass?

Ledere og ansatte kan sammen utvikle helsefremmende arbeidsplasser - som handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

 

Disse kommer til årets lederkonferanse - kommer du?

En rekke gode foredragsholdere kommer til Bergen 30.-31. oktober, blant dem Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Robert Mood, samfunnsdebattant og profilert leder fra forsvaret. May Janne Botha Pedersen skal snakke om beredskap og ledelse når katastrofer inntrer, og Sigrid Sollund om hersketeknikker. Eli Gunhild By åpner med "Ansvar, makt og myndighet".

Ny rapport om sykepleiere i ledelse

Rapporten Vilkår for ledelse fra Nordlandsforskning viser at ledere i sykepleie har svært ulik tilgang på kvalifisert personell. Det er også store forskjeller i økonomiske rammer.

Politisk plattform for ledelse 2017-2020

NSF vil med den politiske plattform for ledelse løfte fram og gi retning for ledelse i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Les fullversjonen, eller last ned som PDF.

Utdanningsledelse: «Alt er like viktig»

Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med utdanningskvalitet.Et prosjekt gjennomført i 2016 av senter for profesjonsforskning (SPS) ved HiOA på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund, resulterte i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".