Ledelse

Mer enn 6000 sykepleiere i Norge er ledere. De tar et betydelig ansvar for at helse- og omsorgstjenestene når sine mål, driver faglig forsvarlig og har en god praksis.

Ledermedlemmer er derfor et viktig satsingsområde for Norsk Sykepleierforbund.

Utdanningsledelse: «Alt er like viktig»

Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med utdanningskvalitet.Et prosjekt gjennomført i 2016 av senter for profesjonsforskning (SPS) ved HiOA på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund, resulterte i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".