Høring: Ønsker aldersgrense for omskjæring av gutter

Av NSF, 20.05.2014

Et samlet barnehelsefaglig miljø ønsker en aldersgrense for omskjæring av gutter. Også Norsk Sykepleierforbund stiller seg bak dette kravet.

Argumentet som blir brukt for å innføre lov om rituell omskjæring av gutter, er å sikre at gutter ikke utsettes for unødvendig risiko ved å gi dem et offentlig tilbud. Vi mener dette argumentet ikke ivaretar viktige perspektiver som at lovforslaget gjør friske barn til pasienter og utsetter dem for et irreversibelt, smertefullt og risikofylt inngrep, uten deres eget samtykke.

Det finnes ingen medisinsk indikasjon for inngrepet. Det er etter vårt syn problematisk at man etablerer ulik rettslig standard avhengig av kjønn. Omskjæring/kjønnslemlestelse av kvinner er kriminalisert, mens omskjæring av gutter foreslås institusjonalisert gjennom det offentlige helsevesen. I hovedsak er det vesensforskjell i inngrepets art, men den mildeste formen for omskjæring av jenter (type 4) kan sammenlignes med omskjæring av gutter.

Les hele høringsuttalelsen her: NSFs høringssvar - rituell omskjæring