NSF Politikk

Nytt nummer av NSF Politikk

Sykepleierløftet er et overordnet grep for den politikken NSF jobber med å få gjennomslag for. Les mer om tiltakene i dette nummeret.

Nytt nummer av NSF Politikk

Les hva Norsk Sykepleierforbunds mener om nasjonal helse- og sykehusplan, og hvilke inspill vi har gitt til helseminister Bent Høie.

Nytt nummer av NSF Politikk

Forbundsledelsens informasjonsblad til medlemmene er ute med siste nummer av Sykepleien. Har du ikke fått det ennå, kan du lese det i elektronisk form her.

Nytt nummer av NSF Politikk

Det er mye bra tiltak for sykepleiere i regjeringens primærhelsemelding, men Norsk Sykepleierforbund (NSF) er langt fra tilfreds med alt.