Lønnsoppgjøret 2023

Forhandlingene starter opp i for Spekter, KS, Stat og Oslo Kommune. Forhandlingene i områdene NHO, Virke og KA foregår senere på høsten.

  • Spekter: 18. april. Forhandlinger for helseforetakene ble gjennomført 23. mai.
  • KS: 20.-30. april
  • Oslo kommune: 20.-30. april
  • Staten: 27.-30. april
  • Virke: 19.-20. juni
  • NHO: 14. juni
  • KA: 15. juni